Số liệu xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ quý I/2021

Số liệu xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ quý I/2021

Theo Tổng cục Thống kê, quý I năm 2021 ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động xuất, nhập khẩu, theo đó,...
COVID-19 vẫn ảnh hưởng nặng nề đến xuất khẩu

COVID-19 vẫn ảnh hưởng nặng nề đến xuất khẩu

Chuyển hướng tiếp cận và chinh phục thị trường chất lượng cao

Chuyển hướng tiếp cận và chinh phục thị trường chất lượng cao

Xuất khẩu gạo giảm mạnh nhất trong nhóm nông, lâm, thủy sản

Xuất khẩu gạo giảm mạnh nhất trong nhóm nông, lâm, thủy sản

Giá xuất khẩu nhiều nông sản tăng khá

Giá xuất khẩu nhiều nông sản tăng khá

Xuất khẩu Việt Nam đạt kết quả nổi bật ngay trong quý 1

Xuất khẩu Việt Nam đạt kết quả nổi bật ngay trong quý 1

Xuất khẩu quý 1: Các nhóm hàng chủ lực dẫn dắt tăng trưởng

Xuất khẩu quý 1: Các nhóm hàng chủ lực dẫn dắt tăng trưởng

Việt Nam xuất siêu hơn 2 tỷ USD trong quý I/2021

Việt Nam xuất siêu hơn 2 tỷ USD trong quý I/2021

Quý I/2021, Việt Nam xuất siêu hơn 2 tỷ USD

Quý I/2021, Việt Nam xuất siêu hơn 2 tỷ USD

Mặt hàng đầu tiên xuất khẩu hơn 1 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm

Xuất nhập khẩu phục hồi mạnh mẽ, xuất siêu hơn 2 tỷ USD trong quý I

Xuất nhập khẩu phục hồi mạnh mẽ, xuất siêu hơn 2 tỷ USD trong quý I

Xuất nhập khẩu của Việt Nam phục hồi mạnh mẽ, xuất siêu 2 tỷ USD

Xuất nhập khẩu của Việt Nam phục hồi mạnh mẽ, xuất siêu 2 tỷ USD

2 tháng đầu năm 2021: Hoạt động thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ tăng 2 tỷ USD

2 tháng đầu năm 2021: Hoạt động thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ tăng 2 tỷ USD

Thương mại Việt Nam - Ấn Độ kỳ vọng đạt 12 tỷ USD trong năm nay

Thương mại Việt Nam - Ấn Độ kỳ vọng đạt 12 tỷ USD trong năm nay

Quảng Ngãi đạt 247 triệu USD kim ngạch xuất khẩu sau 2 tháng đầu năm

Quảng Ngãi đạt 247 triệu USD kim ngạch xuất khẩu sau 2 tháng đầu năm

2 tháng, Việt Nam xuất siêu 665 triệu USD sang UAE

2 tháng, Việt Nam xuất siêu 665 triệu USD sang UAE

Đồng Nai đề cao 'mục tiêu kép'

Đồng Nai đề cao 'mục tiêu kép'

Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng mạnh

Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng mạnh