SamFan Việt là những người sở hữu Galaxy S21 đầu tiên thế giới

SamFan Việt là những người sở hữu Galaxy S21 đầu tiên thế giới

Việc Samsung bất ngờ được các nhà bán lẻ giao sớm với số lượng hạn chế từ ngày 24/1 đã đưa những tín đồ...