Cập nhật hình ảnh phiên làm việc chiều 30/1 của Đại hội XIII

Cập nhật hình ảnh phiên làm việc chiều 30/1 của Đại hội XIII

Chiều 30/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục chương trình ngày làm việc chính...
Thông qua số lượng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 Ủy viên

Thông qua số lượng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 Ủy viên

Thông qua số lượng ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII là 200 người

Thông qua số lượng ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII là 200 người

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Biểu quyết số lượng 200 Ủy viên BCH Trung ương

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Biểu quyết số lượng 200 Ủy viên BCH Trung ương

Biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là 200 đồng chí

Thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là 200 đồng chí

Đại hội XIII sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 ủy viên

Đại hội XIII sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 ủy viên

Đại hội thông qua số lượng 200 Ủy viên Trung ương khóa XIII

Đại hội thông qua số lượng 200 Ủy viên Trung ương khóa XIII

Đại hội XIII kết thúc phần thảo luận các văn kiện với 36 tham luận đầy tâm huyết và thẳng thắn

Toàn văn phát biểu tham luận của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tại Đại hội XIII của Đảng

Toàn văn phát biểu tham luận của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tại Đại hội XIII của Đảng

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục phiên tham luận tại hội trường

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục phiên tham luận tại hội trường

Hôm nay Đại hội XIII xem xét công tác nhân sự

Hôm nay Đại hội XIII xem xét công tác nhân sự

Ngày làm việc chính thức thứ ba Đại hội XIII của Đảng

Ngày làm việc chính thức thứ ba Đại hội XIII của Đảng

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên thảo luận văn kiện Đại hội Đảng XIII

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên thảo luận văn kiện Đại hội Đảng XIII

Hôm nay (28/1): Đại hội XIII nghe báo cáo, xem xét công tác nhân sự

Hôm nay (28/1): Đại hội XIII nghe báo cáo, xem xét công tác nhân sự

Hình ảnh đại biểu đến dự phiên thảo luận các văn kiện Đại hội XIII

Hôm nay (28/1), Đại hội XIII nghe báo cáo về công tác nhân sự

Hôm nay (28/1), Đại hội XIII nghe báo cáo về công tác nhân sự

23 tham luận đóng góp tâm huyết, trách nhiệm vào các dự thảo Văn kiện

Đại hội XIII tiếp tục thảo luận Văn kiện và báo cáo công tác nhân sự

Đại hội XIII tiếp tục thảo luận Văn kiện và báo cáo công tác nhân sự

Chiều nay, Đại hội XIII bắt đầu tiến hành bàn về công tác nhân sự

Chiều nay, Đại hội XIII bắt đầu tiến hành bàn về công tác nhân sự

Hôm nay (28-1), Đại hội tiếp tục thảo luận các văn kiện và nghe báo cáo về công tác nhân sự

Hôm nay (28-1), Đại hội tiếp tục thảo luận các văn kiện và nghe báo cáo về công tác nhân sự

Ngày 28/1, Đại hội XIII nghe báo cáo về công tác nhân sự

Ngày 28/1, Đại hội XIII nghe báo cáo về công tác nhân sự

Các đại biểu thảo luận các văn kiện Ðại hội

Các đại biểu thảo luận các văn kiện Ðại hội

Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị báo cáo về công tác nhân sự

Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị báo cáo về công tác nhân sự

Ngày làm việc thứ tư Đại hội Đảng: Nghe báo cáo công tác nhân sự khóa XIII

Ngày làm việc thứ tư Đại hội Đảng: Nghe báo cáo công tác nhân sự khóa XIII

Không khí thảo luận các văn kiện Đại hội XIII sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ

Không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ

Không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ