Ẩn sau quyết định lớn của Apple và gần 1,5 tỷ USD của Intel ở Việt Nam

Ẩn sau quyết định lớn của Apple và gần 1,5 tỷ USD của Intel ở Việt Nam

Việt Nam là một lựa chọn hấp dẫn đối với các hoạt động sản xuất và những người đang tìm cách đa dạng hóa...
Doanh nghiệp Mỹ tăng đầu tư vào TP.HCM

Doanh nghiệp Mỹ tăng đầu tư vào TP.HCM

Bàn cách tận dụng thời cơ 'đại bàng' công nghệ 'xây tổ' ở Việt Nam

Bàn cách tận dụng thời cơ 'đại bàng' công nghệ 'xây tổ' ở Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài rót vốn khủng vào Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài rót vốn khủng vào Việt Nam

Intel đầu tư thêm gần nửa tỷ USD vào Việt Nam

Intel đầu tư thêm gần nửa tỷ USD vào Việt Nam

Intel rót thêm 475 triệu USD vào Việt Nam

Intel rót thêm 475 triệu USD vào Việt Nam

Intel tăng gần 50% quy mô đầu tư sản xuất chip tại Việt Nam

Intel tăng gần 50% quy mô đầu tư sản xuất chip tại Việt Nam

Intel rót thêm gần nửa tỷ USD vào Việt Nam

Intel rót thêm gần nửa tỷ USD vào Việt Nam

Tập đoàn Intel đầu tư gần nửa tỷ USD vào Khu Công nghệ cao TPHCM

Tập đoàn Intel đầu tư gần nửa tỷ USD vào Khu Công nghệ cao TPHCM

Sau Foxconn, thêm một 'ông lớn' điện tử bơm tiền vào Việt Nam

Sau Foxconn, thêm một 'ông lớn' điện tử bơm tiền vào Việt Nam

Intel đầu tư bổ sung 475 triệu USD vào Việt Nam để tăng cường sản xuất các sản phẩm 5G

Intel đầu tư bổ sung 475 triệu USD vào Việt Nam để tăng cường sản xuất các sản phẩm 5G

Intel đầu tư thêm gần nửa tỉ USD vào Việt Nam

Intel đầu tư thêm gần nửa tỉ USD vào Việt Nam

Intel rót thêm 475 triệu USD đầu tư vào Việt Nam

Intel rót thêm 475 triệu USD đầu tư vào Việt Nam

Tập đoàn Intel rót thêm 475 triệu USD đầu tư vào Việt Nam

Tập đoàn Intel rót thêm 475 triệu USD đầu tư vào Việt Nam

Intel đầu tư thêm 475 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam

Intel đầu tư thêm 475 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam

Intel đầu tư thêm 475 triệu USD vào Việt Nam

Intel đầu tư thêm 475 triệu USD vào Việt Nam

Intel đầu tư thêm 475 triệu USD vào Việt Nam

Intel đầu tư thêm 475 triệu USD vào Việt Nam