Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư

Chùm ảnh: Trung ương khóa XIII họp bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư

Ban chấp hành Trung ương khóa XIII sáng nay 31-1 đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí...
Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Hình ảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Người dân Hà Quảng gửi trọn niềm tin vào Đại hội XIII của Đảng

Người dân Hà Quảng gửi trọn niềm tin vào Đại hội XIII của Đảng

Bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XIII theo tiêu chuẩn nào?

Bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XIII theo tiêu chuẩn nào?

Hôm nay, BCH Trung ương khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Hôm nay, BCH Trung ương khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Chủ tịch Vietcombank và VietinBank đắc cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Chủ tịch Vietcombank và VietinBank đắc cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

Hôm nay (31/1), Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII họp, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư

Hôm nay (31/1), Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII họp, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư

61 ủy viên Trung ương khóa XIII lần đầu trúng cử

61 ủy viên Trung ương khóa XIII lần đầu trúng cử

Danh sách 20 ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XIII

Danh sách 20 ủy viên Trung ương dự khuyết khóa XIII

8 ủy viên Bộ Chính trị khóa XII đắc cử Trung ương khóa XIII

8 ủy viên Bộ Chính trị khóa XII đắc cử Trung ương khóa XIII

Trung ương bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư khóa XIII

Trung ương bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư khóa XIII

Hình ảnh bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hình ảnh bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XIII: Cần thực sự đủ đức, đủ tài để đón nhận những cơ hội mới!

Nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XIII: Cần thực sự đủ đức, đủ tài để đón nhận những cơ hội mới!

Đại biểu trẻ tuổi nhất Đại hội XIII của Đảng: Tin tưởng Đại hội sẽ lựa chọn nhân sự đủ đức, đủ tài

Đại biểu trẻ tuổi nhất Đại hội XIII của Đảng: Tin tưởng Đại hội sẽ lựa chọn nhân sự đủ đức, đủ tài

Đại biểu Đại hội XIII: Trách nhiệm với lá phiếu để chọn cán bộ tinh hoa

Đại biểu Đại hội XIII: Trách nhiệm với lá phiếu để chọn cán bộ tinh hoa

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Tối đa trách nhiệm lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ mới

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Tối đa trách nhiệm lựa chọn nhân sự cho nhiệm kỳ mới

Nhân sự khóa XIII phải đại diện cho ý chí và khát vọng phát triển

Nhân sự khóa XIII phải đại diện cho ý chí và khát vọng phát triển

Lựa chọn những người ưu tú nhất để lãnh đạo đất nước

Lựa chọn những người ưu tú nhất để lãnh đạo đất nước

Lựa chọn những ứng cử viên thật sự tiêu biểu trong danh sách để bầu chọn vào Ban Chấp hành

Lựa chọn những ứng cử viên thật sự tiêu biểu trong danh sách để bầu chọn vào Ban Chấp hành

Quy trình nhân sự được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan

Quy trình nhân sự được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan

Công tác nhân sự bảo đảm chặt chẽ, chắc chắn

Công tác nhân sự bảo đảm chặt chẽ, chắc chắn

Đại hội làm việc tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Đại hội làm việc tại đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Tiếp tục nghiên cứu, thảo luận về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Tiếp tục nghiên cứu, thảo luận về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Lựa chọn nhân sự không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn

Lựa chọn nhân sự không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn

Tin tưởng, kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ tâm, đủ tài

Tin tưởng, kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ tâm, đủ tài

Đại hội làm việc về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đại hội làm việc về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang hướng về Đại hội XIII

Đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang hướng về Đại hội XIII

Ngày làm việc thứ tư của Đại hội XIII: Xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử

Ngày làm việc thứ tư của Đại hội XIII: Xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử

Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng: Công phu, bài bản, chặt chẽ

Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng: Công phu, bài bản, chặt chẽ

Đại hội XIII của Đảng: Thảo luận, xem xét về nhân sự được dự kiến giới thiệu

Đại hội XIII của Đảng: Thảo luận, xem xét về nhân sự được dự kiến giới thiệu

Thảo luận nhân sự dự kiến giới thiệu vào BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Thảo luận nhân sự dự kiến giới thiệu vào BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Sử dụng lá phiếu để lựa chọn nhân sự tinh hoa nhất

Sử dụng lá phiếu để lựa chọn nhân sự tinh hoa nhất