Ngày thanh niên cùng hành động: Hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất

Ngày thanh niên cùng hành động: Hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất

Lắp đặt hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời, trồng cây, vệ sinh môi trường, chuyển giao tiến bộ khoa...
Ngày thanh niên cùng hành động tại 91 điểm trong và ngoài nước

Ngày thanh niên cùng hành động tại 91 điểm trong và ngoài nước

Hàng ngàn công trình thanh niên mừng Đảng quang vinh

Hàng ngàn công trình thanh niên mừng Đảng quang vinh

Triển khai gần 1.500 công trình, phần việc thanh niên

Triển khai gần 1.500 công trình, phần việc thanh niên

'Ngày thanh niên cùng hành động' thực hiện 1.500 công trình, phần việc

'Ngày thanh niên cùng hành động' thực hiện 1.500 công trình, phần việc

1.500 công trình tuổi trẻ mừng Đảng quang vinh

1.500 công trình tuổi trẻ mừng Đảng quang vinh

Tuổi trẻ TPHCM hưởng ứng 'Ngày thanh niên cùng hành động'

'Ngày thanh niên cùng hành động' chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng

'Ngày thanh niên cùng hành động' chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thế hệ trẻ một lòng theo Đảng và Bác Hồ, dựng xây đất nước

Thế hệ trẻ một lòng theo Đảng và Bác Hồ, dựng xây đất nước

Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng

Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng

Hơn 50.000 đoàn viên, thanh niên tham gia Ngày thanh niên cùng hành động

Hơn 50.000 đoàn viên, thanh niên tham gia Ngày thanh niên cùng hành động

Thanh niên cùng hành động chào mừng 91 năm thành lập Đảng quang vinh

Thanh niên cùng hành động chào mừng 91 năm thành lập Đảng quang vinh

Thanh niên cả nước cùng hành động chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII

Thanh niên cả nước cùng hành động chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII

Ngày thanh niên cùng hành động diễn ra tại 91 điểm trong và ngoài nước

Ngày thanh niên cùng hành động diễn ra tại 91 điểm trong và ngoài nước

Sẽ có 91 điểm 'Thanh niên cùng hành động' chào mừng Ngày thành lập Đảng

Sẽ có 91 điểm 'Thanh niên cùng hành động' chào mừng Ngày thành lập Đảng

1.500 công trình, phần việc của thanh niên mừng Đảng quang vinh

1.500 công trình, phần việc của thanh niên mừng Đảng quang vinh

'Ngày thanh niên hành động' mừng Đảng quang vinh

'Ngày thanh niên hành động' mừng Đảng quang vinh