Đại hội XIII của Đảng thảo luận, góp ý vào văn kiện nhiều nội dung quan trọng

Đại hội XIII của Đảng thảo luận, góp ý vào văn kiện nhiều nội dung quan trọng

Ngày 27- 1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước vào ngày làm việc thứ ba, Đại hội làm...
'Cần lắng nghe ý kiến nhân dân'

'Cần lắng nghe ý kiến nhân dân'

MTTQ Việt Nam chung sức đồng lòng cùng nhân dân xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

MTTQ Việt Nam chung sức đồng lòng cùng nhân dân xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Thảo luận về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Thảo luận về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Đại hội XIII thảo luận, góp ý văn kiện với nhiều nội dung quan trọng

Đại hội XIII thảo luận, góp ý văn kiện với nhiều nội dung quan trọng

Nhiều ý kiến tham luận sâu sắc góp ý vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Nhiều ý kiến tham luận sâu sắc góp ý vào các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục phòng chống tham nhũng

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục phòng chống tham nhũng

Tham luận của Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương

Tham luận của Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương

Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc từ các tổ chức thành viên Mặt trận

Tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc từ các tổ chức thành viên Mặt trận

Quán triệt sâu sắc quan điểm 'dân là gốc'

Quán triệt sâu sắc quan điểm 'dân là gốc'

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành thảo luận dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành thảo luận dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII

'Lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin'

'Lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin'

Đại hội thảo luận, cho ý kiến về các nội dung quan trọng trong văn kiện

Đại hội thảo luận, cho ý kiến về các nội dung quan trọng trong văn kiện

Tạo môi trường thuận lợi để nhân dân phát triển tài năng, sức sáng tạo, mang lại lợi ích cho đất nước

Tạo môi trường thuận lợi để nhân dân phát triển tài năng, sức sáng tạo, mang lại lợi ích cho đất nước

Khơi dậy sức sáng tạo, sự ủng hộ của nhân dân

Khơi dậy sức sáng tạo, sự ủng hộ của nhân dân

Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém

Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém

Đại hội XIII của Đảng: Đại đoàn kết toàn dân tộc tạo nguồn sức mạnh, lập nên nhiều kỳ tích

Đại hội XIII của Đảng: Đại đoàn kết toàn dân tộc tạo nguồn sức mạnh, lập nên nhiều kỳ tích

Tham luận đầu tiên tại Đại hội XIII của Đảng

Tham luận đầu tiên tại Đại hội XIII của Đảng

Tập hợp sức mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Tập hợp sức mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng