Biện pháp chống dịch độc đáo, khác biệt của Việt Nam

Biện pháp chống dịch độc đáo, khác biệt của Việt Nam

Giáo sư Nguyễn Anh Trí nhận định Việt Nam đã lập nên kỳ tích bởi số bệnh nhân rất ít so với thế giới dù có...