Cảnh tượng thả rùa biển quý hiếm về tự nhiên ở Florida

Cảnh tượng thả rùa biển quý hiếm về tự nhiên ở Florida

Connor, con rùa biển ''ninja'' đột biến, vừa được gắn một thiết bị theo dõi và trả về biển ở Florida. Trước...