Nước hoa lấy cảm hứng từ Bitcoin

Nước hoa lấy cảm hứng từ Bitcoin

Dejan Levacic là chủ sở hữu của một công ty sản xuất nhỏ chuyên sản xuất các loại nước hoa lấy cảm hứng từ...
Hành trình phục dựng mùi hương cho lọ nước hoa bị chôn vùi 150 năm dưới đáy biển Bermuda

Hành trình phục dựng mùi hương cho lọ nước hoa bị chôn vùi 150 năm dưới đáy biển Bermuda