Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn

Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn

Trong báo cáo về văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban...
Hàng trăm phóng viên tác nghiệp tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Hàng trăm phóng viên tác nghiệp tại phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới

Hình ảnh các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Đại hội XIII của Đảng

Hình ảnh các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Đại hội XIII của Đảng

Khai mạc trọng thể Đại hội XIII của Đảng

Khai mạc trọng thể Đại hội XIII của Đảng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn Khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn Khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đại hội XIII có trách nhiệm lịch sử to lớn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Đại hội XIII có trách nhiệm lịch sử to lớn

Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIII

Hình ảnh đại biểu quốc tế đến dự khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Hình ảnh đại biểu quốc tế đến dự khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Chính thức khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Chính thức khai mạc Đại hội XIII của Đảng

LiveTruyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng

LiveTruyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Hình ảnh 1.587 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII của Đảng

Hình ảnh 1.587 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII của Đảng

Chùm ảnh: 1.587 đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng

Chùm ảnh: 1.587 đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng

Phân luồng giao thông đón đoàn đại biểu dự khai mạc Đại hội XIII của Đảng

1.587 đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên'