Thông báo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại Bộ Giao thông Vận tải

Thông báo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại Bộ Giao thông Vận tải

'Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tạo không khí rất phấn khởi, trách nhiệm. Những đại...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sự thật đã luôn được nhìn thẳng

Sự thật đã luôn được nhìn thẳng

Ra mắt sách Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc

Ra mắt sách Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc

Đại biểu Đại hội XIII đề xuất các giải pháp phát triển đất nước

Ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII: Thảo luận sôi nổi, thẳng thắn về văn kiện Đại hội

Ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII: Thảo luận sôi nổi, thẳng thắn về văn kiện Đại hội

Hình ảnh các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hình ảnh các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại biểu thảo luận các nội dung trong văn kiện

Đại biểu thảo luận các nội dung trong văn kiện

Các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận các văn kiện Đại hội

Các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận các văn kiện Đại hội

1.587 đại biểu dự Đại hội

Hôm nay Đại hội XIII sẽ thảo luận nội dung các Văn kiện tại hội trường

Hôm nay Đại hội XIII sẽ thảo luận nội dung các Văn kiện tại hội trường

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày làm việc thứ ba, Đại hội Đảng XIII: Thảo luận các văn kiện

Ngày làm việc thứ ba, Đại hội Đảng XIII: Thảo luận các văn kiện

Năm bài học lớn

Năm bài học lớn

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Khơi dậy khát vọng phát triển

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Khơi dậy khát vọng phát triển

Sự kiện lịch sử mang lại niềm tin, khơi dậy khát vọng vượt lên của dân tộc

Sự kiện lịch sử mang lại niềm tin, khơi dậy khát vọng vượt lên của dân tộc

Trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc

Trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc

Hôm nay, Đại hội Đảng XIII thảo luận Văn kiện tại hội trường

Hôm nay, Đại hội Đảng XIII thảo luận Văn kiện tại hội trường

Trách nhiệm lịch sử

Trách nhiệm lịch sử

Nhân dân là trung tâm của công cuộc đổi mới

Truyền thông Lào đưa tin đậm nét về Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Truyền thông Lào đưa tin đậm nét về Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đại biểu tin tưởng Đại hội thành công, đất nước ngày càng phồn thịnh

Đại biểu tin tưởng Đại hội thành công, đất nước ngày càng phồn thịnh

'Đại hội XIII là dấu mốc phát triển mạnh mẽ của cách mạng Việt Nam'

'Đại hội XIII là dấu mốc phát triển mạnh mẽ của cách mạng Việt Nam'

Nhân dân là chủ thể công cuộc đổi mới

Nhân dân là chủ thể công cuộc đổi mới

Triệu con tim hướng về Đại hội

Triệu con tim hướng về Đại hội

Các đại biểu làm việc tại đoàn thảo luận các văn kiện Đại hội

Các đại biểu làm việc tại đoàn thảo luận các văn kiện Đại hội

Văn kiện Đại hội đã thể hiện rõ ý Đảng, lòng dân

Văn kiện Đại hội đã thể hiện rõ ý Đảng, lòng dân

Thông cáo báo chí phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Thông cáo báo chí phiên khai mạc Đại hội XIII của Đảng