Những ngôi đền lạ trên thế giới

Những ngôi đền lạ trên thế giới

Trong khi đền Karni Mata dành cho chuột, Goa Lawah của loài dơi thì Bullet Baba lại gây ấn tượng là nơi thờ...
Kinh dị đền thờ ở Ấn Độ cho hơn 20.000 con chuột sống tự do

Kinh dị đền thờ ở Ấn Độ cho hơn 20.000 con chuột sống tự do