EVNGENCO 3 vượt khó để về đích

EVNGENCO 3 vượt khó để về đích

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) vẫn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ...