Covid-19: Hà Lan đối mặt bạo động, TT Mexico nhiễm bệnh

Covid-19: Hà Lan đối mặt bạo động, TT Mexico nhiễm bệnh

Lệnh giới nghiêm đã khiến cho chính quyền Hà Lan đau đầu xử lý người biểu tình. Trong khi đó, dịch bệnh...