215 chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế gửi điện, thư mừng Đại hội XIII của Đảng

215 chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế gửi điện, thư mừng Đại hội XIII của Đảng

Tính đến 22/1, có 215 chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi điện, thư chúc mừng Đại hội lần thứ XIII...
ĐẢM BẢO GIAO THÔNG THÔNG SUỐT TRONG NGÀY ĐẦU DIỄN RA ĐẠI HỘI XIII

ĐẢM BẢO GIAO THÔNG THÔNG SUỐT TRONG NGÀY ĐẦU DIỄN RA ĐẠI HỘI XIII

Chùm ảnh: Lễ khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Chùm ảnh: Lễ khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội XIII của Đảng

Danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội XIII của Đảng

Hình ảnh lễ khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản

Hình ảnh lễ khai mạc trọng thể Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản

Hôm nay, chính thức khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Hôm nay, chính thức khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Hôm nay 26-1, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hôm nay 26-1, khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: 'Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển'

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: 'Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển'

Khai mạc trọng thể Đại hội XIII của Đảng

Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội XIII gồm 17 thành viên

Bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội XIII gồm 17 thành viên

Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị

Đại hội XIII của Đảng họp phiên trù bị

Thông cáo báo chí phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng

Thông cáo báo chí phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng

Thông qua quy chế bầu cử Đại hội XIII của Đảng

Thông qua quy chế bầu cử Đại hội XIII của Đảng

Thông cáo báo chí về phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng

Thông cáo báo chí về phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng

Phiên Họp trù bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Phiên Họp trù bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Đoàn chủ tịch 17 người sẽ điều hành Đại hội XIII của Đảng

Đoàn chủ tịch 17 người sẽ điều hành Đại hội XIII của Đảng

Thông cáo báo chí về phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng

Thông cáo báo chí về phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng

Bầu 16 Ủy viên Bộ Chính trị và Chủ tịch MTTQVN vào Đoàn Chủ tịch Đại hội

Bầu 16 Ủy viên Bộ Chính trị và Chủ tịch MTTQVN vào Đoàn Chủ tịch Đại hội

Thông qua quy chế bầu cử của Đại hội XIII

Thông qua quy chế bầu cử của Đại hội XIII

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ PHIÊN HỌP TRÙ BỊ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ PHIÊN HỌP TRÙ BỊ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Đại hội XIII: Thông qua Quy chế làm việc, Bầu Đoàn chủ tịch gồm 17 thành viên

Đường phố Hà Nội ngập sắc đỏ trong ngày Đại hội XIII của Đảng

Đường phố Hà Nội ngập sắc đỏ trong ngày Đại hội XIII của Đảng

Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chùm ảnh: Các đại biểu tại phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng

Chùm ảnh: Các đại biểu tại phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng