Quyên góp lịch cũ làm chữ Braille cho trẻ em khiếm thị

Quyên góp lịch cũ làm chữ Braille cho trẻ em khiếm thị

Những ngày cuối năm, thay vì tiện tay vứt bỏ những lốc lịch treo tường cũ kỹ khi dọn dẹp, trang hoàng nhà...
Học sinh Hà Nội tổ chức đêm nhạc cho người khiếm thị

Học sinh Hà Nội tổ chức đêm nhạc cho người khiếm thị