Vì sao người Nhật Bản kiêng kỵ số 4?

Vì sao người Nhật Bản kiêng kỵ số 4?

Người Nhật Bản hầu như không sử dụng số 4 trong thang máy, phòng khách sạn... Họ làm như vậy vì cho rằng,...
Vì sao người Nhật Bản kiêng kỵ số 4?

Vì sao người Nhật Bản kiêng kỵ số 4?