Top 4 người giàu nhất Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20

Top 4 người giàu nhất Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20

Đầu thế kỷ 20, dân gian có câu 'Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Định' để chỉ những người giàu nhất Việt...
Khám phá Top 4 người giàu nhất Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20

Khám phá Top 4 người giàu nhất Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20