'Vẻ đẹp Tăng Thanh Hà hoàn hảo vì cô biết chấp nhận khuyết điểm'

'Vẻ đẹp Tăng Thanh Hà hoàn hảo vì cô biết chấp nhận khuyết điểm'

'Hà chăm sóc gia đình như mẹ cô từng làm. Tay Hà không hề đẹp vì cô ấy làm hết việc nhà'', Dzũng Yoko.