Covid-19: Tướng cấp cao Tây Ban Nha từ chức vì đi tiêm vắc-xin sớm

Covid-19: Tướng cấp cao Tây Ban Nha từ chức vì đi tiêm vắc-xin sớm

Một viên tướng cấp cao của Tây Ban Nha, Tham mưu trưởng Miguel Angel Villarroya đã từ chức vào ngày 22/1...