Điều gì xảy ra nếu Mặt Trăng không còn?

Điều gì xảy ra nếu Mặt Trăng không còn?

Nếu Mặt Trăng phát nổ, tốc độ quay của Trái Đất sẽ nhanh hơn. Điều đó kéo theo thời gian mỗi ngày ngắn hơn...