'Diễn xiếc' trên đường, người đàn ông đi xe máy bị bắt giam 15 ngày

'Diễn xiếc' trên đường, người đàn ông đi xe máy bị bắt giam 15 ngày

Người đàn ông dùng chân điều khiển xe máy đi trên đường trong khi 2 tay múa may liên tục đã bị cảnh sát...
Lái bằng chân, người đàn ông múa may trên xe máy

Lái bằng chân, người đàn ông múa may trên xe máy