Hoảng hồn khi phát hiện hổ mang chúa dài 4m trong sân

Những người bắt rắn chuyên nghiệp đã dùng một chiếc sào để dụ nó ra khỏi cỗ máy nông nghiệp bằng thép và...