Cháy cửa hàng tạp hóa, nhiều mặt hàng bán tết biến thành than

Cháy cửa hàng tạp hóa, nhiều mặt hàng bán tết biến thành than

Lúc xảy ra họa hoạn, cửa hàng tạp hóa vẫn khóa trái cửa. Khi mở cửa, nhiều hàng hóa đã bị thiêu rụi.