Người đàn ông chết bất thường trong bãi đất trống

Người đàn ông chết bất thường trong bãi đất trống

Khuya 2/2, Công an TP Thủ Đức, TP HCM vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường và đang điều tra làm rõ nguyên...
Công an TP Thủ Đức kiểm tra ma túy tài xế ra vào cảng Phú Hữu

Công an TP Thủ Đức kiểm tra ma túy tài xế ra vào cảng Phú Hữu

Công bố Quyết định thành lập Công an thành phố Thủ Đức

Công bố Quyết định thành lập Công an thành phố Thủ Đức

Ngôi nhà mới cần tư duy mới!

Ngôi nhà mới cần tư duy mới!

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng giữ chức vụ Trưởng Công an TP Thủ Đức

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng giữ chức vụ Trưởng Công an TP Thủ Đức

Công bố quyết định thành lập Công an Thành phố Thủ Đức

Công bố quyết định thành lập Công an Thành phố Thủ Đức

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng được bổ nhiệm làm Trưởng Công an TP Thủ Đức

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng được bổ nhiệm làm Trưởng Công an TP Thủ Đức

Công an thành phố Thủ Đức có 16 cấp phó gồm những ai?

Công an thành phố Thủ Đức có 16 cấp phó gồm những ai?

Công bố quyết định thành lập Công an TP Thủ Đức và điều động bổ nhiệm nhân sự

Công bố quyết định thành lập Công an TP Thủ Đức và điều động bổ nhiệm nhân sự

Tân Trưởng Công an TP. Thủ Đức, TP.HCM là ai?

Tân Trưởng Công an TP. Thủ Đức, TP.HCM là ai?

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng giữ chức vụ Trưởng Công an TP Thủ Đức

Thành lập Công an TP Thủ Đức

Thành lập Công an TP Thủ Đức

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng làm Trưởng Công an TP Thủ Đức

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng làm Trưởng Công an TP Thủ Đức

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng giữ chức Trưởng Công an TP.Thủ Đức

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng giữ chức Trưởng Công an TP.Thủ Đức

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng giữ chức trưởng Công an TP Thủ Đức

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng giữ chức trưởng Công an TP Thủ Đức

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng làm Trưởng Công an TP Thủ Đức

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng làm Trưởng Công an TP Thủ Đức

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng làm Trưởng công an TP Thủ Đức

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng làm Trưởng công an TP Thủ Đức

Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó Công an TP Thủ Đức

Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó Công an TP Thủ Đức