Phát triển đa dạng các loại hình du lịch

Phát triển đa dạng các loại hình du lịch

Ngày 27-1, Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch thành phố và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức...
Đã gông và bó gọn hệ thống cáp ở 832 tuyến đường, hẻm trên địa bàn Cần Thơ

Đã gông và bó gọn hệ thống cáp ở 832 tuyến đường, hẻm trên địa bàn Cần Thơ