Phim mới trị giá 250 triệu USD về điệp viên 007 lại bị hoãn chiếu

Phim mới trị giá 250 triệu USD về điệp viên 007 lại bị hoãn chiếu

'No Time To Die' (Không phải lúc chết), phần mới nhất của loạt phim James Bond sẽ không ra rạp vào tháng 4...