Chiến sỹ biên phòng 'gõ cửa từng nhà' tuyên truyền phòng dịch

Chiến sỹ biên phòng 'gõ cửa từng nhà' tuyên truyền phòng dịch

Các chiến sỹ biên phòng 'gõ cửa từng nhà', tuyên truyền từng người dân ở khu vực biên giới về công tác...