Điểm mặt xe siêu sang Rolls-Royce đặc biệt ra mắt mùa Covid-19

Điểm mặt xe siêu sang Rolls-Royce đặc biệt ra mắt mùa Covid-19

Với nguồn cảm hứng bất tận từ vũ trụ hay các lục địa trên thế giới, trong năm 2020 bộ phận cá nhân hóa...