Mồng 5 Tết cầu Rạch Miễu đông xe, phà Rạch Miễu vắng khách

Mồng 5 Tết cầu Rạch Miễu đông xe, phà Rạch Miễu vắng khách

Người dân từ các tỉnh Miền Tây trở lại TP.HCM, QL60 đường dẫn vào cầu Rạch Miễu xe đông, trái ngược phà...
Bến Tre được dùng phà 'hết hạn' nhưng không chở quá 12 người

Bến Tre được dùng phà 'hết hạn' nhưng không chở quá 12 người

Cửa ngõ miền Tây tiếp tục kẹt xe nghiêm trọng

Cửa ngõ miền Tây tiếp tục kẹt xe nghiêm trọng

Đi về miền Tây dịp Tết cần chú ý điều này

Đi về miền Tây dịp Tết cần chú ý điều này

Huy động 4 phà để giải cứu kẹt xe cho cầu Rạch Miễu

Huy động 4 phà để giải cứu kẹt xe cho cầu Rạch Miễu

Phà Rạch Miễu tạm kẹt xe kéo dài do… thiếu phà

Phà Rạch Miễu tạm kẹt xe kéo dài do… thiếu phà

Phà Rạch Miễu tạm kẹt xe kéo dài, 2 phà nằm không tại bến

Cận Tết, QL60 và cầu Rạch Miễu liên tục ùn ứ giao thông

Cận Tết, QL60 và cầu Rạch Miễu liên tục ùn ứ giao thông

Đưa bến phà tạm Rạch Miễu vào hoạt động nhằm tránh ùn tắc cho cầu Rạch Miễu

Đưa bến phà tạm Rạch Miễu vào hoạt động nhằm tránh ùn tắc cho cầu Rạch Miễu

12 năm vắng bóng, phà Rạch Miễu hoạt động trở lại 'chia lửa' với cầu đang quá tải

12 năm vắng bóng, phà Rạch Miễu hoạt động trở lại 'chia lửa' với cầu đang quá tải

Đưa bến phà tạm Rạch Miễu vào hoạt động

Bến Tre: Đưa vào hoạt động phà Rạch Miễu

Bến Tre: Đưa vào hoạt động phà Rạch Miễu

Phà Rạch Miễu tạm tái hoạt động sau 12 năm vắng bóng

Phà Rạch Miễu tạm tái hoạt động sau 12 năm vắng bóng

Phà tạm Rạch Miễu hoạt động

Phà tạm Rạch Miễu hoạt động

Bến phà tạm Rạch Miễu chính thức đi vào hoạt động

Bến phà tạm Rạch Miễu chính thức đi vào hoạt động

Phà tạm Rạch Miễu chính thức hoạt động

Phà tạm Rạch Miễu chính thức hoạt động

Phà Rạch Miễu chính thức hoạt động, dân miền Tây thêm đường về dịp Tết

Phà Rạch Miễu chính thức hoạt động, dân miền Tây thêm đường về dịp Tết

Bến phà tạm Rạch Miễu bắt đầu hoạt động, cầu Rạch Miễu sẽ thoát cảnh kẹt xe?

Phà tạm Rạch Miễu chính thức hoạt động

Phà tạm Rạch Miễu chính thức hoạt động

Bến Tre đưa vào hoạt động bến phà tạm Rạch Miễu

Bến Tre đưa vào hoạt động bến phà tạm Rạch Miễu

12 năm vắng bóng, hôm nay phà Rạch Miễu tái xuất trở lại

12 năm vắng bóng, hôm nay phà Rạch Miễu tái xuất trở lại

Phà Rạch Miễu tạm đưa vào hoạt động ngày 27/1

Phà Rạch Miễu tạm đưa vào hoạt động ngày 27/1