Trải nghiệm S21 Ultra: Nâng cấp mới ở cụm camera

Trải nghiệm S21 Ultra: Nâng cấp mới ở cụm camera

Galaxy S21 Ultra có cụm camera tốt hơn so với thế hệ tiền nhiệm, đồng thời nâng cấp các tính năng quay video.
Galaxy S21 vừa tạo liền một lúc 2 dấu ấn trên thị trường điện thoại

Galaxy S21 vừa tạo liền một lúc 2 dấu ấn trên thị trường điện thoại