Chống đói, rét tốt trước tiên gia súc phải khỏe mạnh

Chống đói, rét tốt trước tiên gia súc phải khỏe mạnh

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa tổ chức các sự kiện nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm phòng chống đói...
Thừa Thiên – Huế: Tăng cường phòng chống đói rét cho đàn gia súc

Thừa Thiên – Huế: Tăng cường phòng chống đói rét cho đàn gia súc