Siêu thị phúc lợi sẵn sàng cho công nhân 'ghi nợ' tại TPHCM

Siêu thị phúc lợi sẵn sàng cho công nhân 'ghi nợ' tại TPHCM

Siêu thị phúc lợi ERA Mart được thành lập nhằm bán hàng bình ổn giá và cho công nhân 'ghi nợ' ở các khu...