Người gìn giữ hương vị tết cổ truyền ở Hà Tĩnh

Người gìn giữ hương vị tết cổ truyền ở Hà Tĩnh

Coi việc sản xuất hương trầm như cách gìn giữ văn hóa truyền thống, vợ chồng chị Phan Thị Phương và anh...
Làng trầm hương nổi tiếng Hà Tĩnh có những sản phẩm đặc biệt nào?

Làng trầm hương nổi tiếng Hà Tĩnh có những sản phẩm đặc biệt nào?