9 món ăn đặc sản của Yên Bái

9 món ăn đặc sản của Yên Bái

Yên Bái là tỉnh thuộc vùng núi Tây Bắc nước ta, tại đây có nhiều điểm du lịch, tìm hiểu bản sắc các dân tộc...
Nếp Tan Tú Lệ

Nếp Tan Tú Lệ