VKSND tỉnh Điện Biên: Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản của 9 bản án

VKSND tỉnh Điện Biên: Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản của 9 bản án

Hội đồng đã tiến hành tiêu hủy vật chứng, tài sản của 9 quyết định thi hành án dân sự. Trong số các vật...