Giá USD hôm nay 8/3

Giá USD hôm nay 8/3

Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động mạnh.
Tỷ giá USD hôm nay 8/3: Tiếp tục tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay 8/3: Tiếp tục tăng mạnh

Tỷ giá USD trong ngân hàng và trên thị trường cùng tăng

Tỷ giá USD trong ngân hàng và trên thị trường cùng tăng

Tỷ giá trung tâm bật tăng mạnh, USD trên thị trường tiếp tục lùi sâu

Tỷ giá trung tâm bật tăng mạnh, USD trên thị trường tiếp tục lùi sâu

Tỷ giá trung tâm đảo chiều giảm, USD trên thị trường mất đến 100 đồng/USD

Tỷ giá trung tâm đảo chiều giảm, USD trên thị trường mất đến 100 đồng/USD

Tỷ giá USD tiếp tục vọt cao, thị trường tự do áp sát mốc 24.000 đồng/USD

Tỷ giá USD tiếp tục vọt cao, thị trường tự do áp sát mốc 24.000 đồng/USD

Tỷ giá USD trong ngân hàng bật tăng, thị trường tự do lùi sâu

Tỷ giá USD trong ngân hàng bật tăng, thị trường tự do lùi sâu

Tỷ giá USD hôm nay 2/3/2021: USD tăng mạnh trở lại

Tỷ giá USD hôm nay 2/3/2021: USD tăng mạnh trở lại

Tỷ giá trung tâm và USD trên thị trường vọt tăng mạnh

Tỷ giá trung tâm và USD trên thị trường vọt tăng mạnh

Tỷ giá USD trong ngân hàng tiếp tục lùi sâu, thị trường bật tăng mạnh

Tỷ giá USD trong ngân hàng tiếp tục lùi sâu, thị trường bật tăng mạnh

Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm, ngân hàng và thị trường cùng lùi sâu

Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm, ngân hàng và thị trường cùng lùi sâu

Nguy cơ 'chảy' USD ra thị trường chợ đen

Nguy cơ 'chảy' USD ra thị trường chợ đen

Tỷ giá trung tâm đảo chiều tăng mạnh, USD trên thị trường vọt cao

Tỷ giá trung tâm đảo chiều tăng mạnh, USD trên thị trường vọt cao

Tỷ giá sẽ vẫn giữ xu hướng đi ngang trong ngắn hạn bất chấp giá USD tự do tăng mạnh?

Tỷ giá sẽ vẫn giữ xu hướng đi ngang trong ngắn hạn bất chấp giá USD tự do tăng mạnh?

Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm, USD trong ngân hàng tăng mạnh

Tỷ giá trung tâm quay đầu giảm, USD trong ngân hàng tăng mạnh

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng, USD trong ngân hàng diễn biến trái chiều

Tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng, USD trong ngân hàng diễn biến trái chiều