Những bức thư tổng thống Mỹ để lại trong Phòng Bầu dục

Những bức thư tổng thống Mỹ để lại trong Phòng Bầu dục

Sau khi rời nhiệm sở, các tổng thống Mỹ thường để lại một bức thư cho người kế nhiệm. Đây là truyền thống...
Tổng thống Mỹ Biden: Lá thư ông Trump để lại 'rất tử tế'

Tổng thống Mỹ Biden: Lá thư ông Trump để lại 'rất tử tế'