Năm 2020, ngành Thanh tra tỉnh phát hiện 2.105 tổ chức, cá nhân vi phạm

Ngày 22/1, ngành Thanh tra tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công...