Vườn sen bằng sách chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Vườn sen bằng sách chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Trước giờ họp báo, chiều 22/1, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Võ Văn Thưởng,...
Tổng duyệt công tác phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Tổng duyệt công tác phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Đồng chí Trần Quốc Vượng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

Đồng chí Trần Quốc Vượng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

Tổng duyệt các phương án, các chương trình tổng thể của Đại hội XIII của Đảng

Tổng duyệt các phương án, các chương trình tổng thể của Đại hội XIII của Đảng

Đảm bảo tốt nhất các điều kiện phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Đảm bảo tốt nhất các điều kiện phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội XIII của Đảng

Đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội XIII của Đảng

Tổng duyệt Đại hội toàn quốc lần XIII của Đảng

Tổng duyệt Đại hội toàn quốc lần XIII của Đảng

Công an Hà Nội thực diễn các phương án phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Công an Hà Nội thực diễn các phương án phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội XIII của Đảng

Đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội XIII của Đảng

Gần 200 ôtô tham gia tổng duyệt dẫn đoàn Đại hội Đảng XIII

Gần 200 ôtô tham gia tổng duyệt dẫn đoàn Đại hội Đảng XIII

Chương trình tổng duyệt Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực diễn phương án dẫn đoàn, bảo vệ phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Thực diễn phương án dẫn đoàn, bảo vệ phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Tổng duyệt phương án dẫn đoàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Tổng duyệt phương án dẫn đoàn Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Thực diễn công tác dẫn đoàn phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Thực diễn công tác dẫn đoàn phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Bảo đảm TTATGT phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Bảo đảm TTATGT phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng