Triệt xóa tụ điểm ma túy gây bức xúc trong dư luận

Triệt xóa tụ điểm ma túy gây bức xúc trong dư luận

Hai tụ điểm hoạt động mua bán ma túy gây nhức nhối thời gian qua tại địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà...