Cần Thơ đổi địa điểm thực hiện Đường hoa Xuân sau 6 năm tổ chức

Cần Thơ đổi địa điểm thực hiện Đường hoa Xuân sau 6 năm tổ chức

Sau 6 năm tổ chức, đường hoa nghệ thuật Tết Tân Sửu năm 2021 của TP Cần Thơ đã thay đổi địa điểm mới.