Lập Tổ công tác hỗ trợ triển khai Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành

Lập Tổ công tác hỗ trợ triển khai Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa thành lập Tổ công tác hỗ trợ triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng...