Co.opmart Quy Nhơn hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho 2 gia đình khó khăn

Co.opmart Quy Nhơn hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho 2 gia đình khó khăn

2 gia đình có nhà sập hoàn toàn trong bão số 9 xảy ra vào cuối năm 2020 được siêu thị Co.opmart Quy Nhơn hỗ...