NHÌN LẠI 5 NGÀY LÀM VIỆC CHÍNH THỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG XIII

NHÌN LẠI 5 NGÀY LÀM VIỆC CHÍNH THỨC ĐẠI HỘI ĐẢNG XIII

Quán triệt phương châm bảo vệ tuyệt đối Đại hội Đảng XIII

Quán triệt phương châm bảo vệ tuyệt đối Đại hội Đảng XIII

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

Thủ tướng họp khẩn về COVID-19 tại phòng họp ở Đại hội Đảng lần thứ XIII

Thủ tướng họp khẩn về COVID-19 tại phòng họp ở Đại hội Đảng lần thứ XIII

Theo chân cảnh sát kiểm tra giao thông bảo vệ Đại hội Đảng XIII

Theo chân cảnh sát kiểm tra giao thông bảo vệ Đại hội Đảng XIII

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Các đại biểu viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại hội Đảng lần thứ XIII: Các đại biểu viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại biểu Đại hội Đảng XIII viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cảnh sát giao thông Thủ đô tổng duyệt phương án đón, dẫn, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng

Cảnh sát giao thông Thủ đô tổng duyệt phương án đón, dẫn, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Đại hội Đảng

Tổng duyệt phương án dẫn đoàn Đại hội Đảng XIII

Tổng duyệt phương án dẫn đoàn Đại hội Đảng XIII

Tổng duyệt phương án dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng XIII

Tổng duyệt phương án dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng XIII

Gắn biển số mới cho dàn xe phục vụ Đại hội Đảng

Gắn biển số mới cho dàn xe phục vụ Đại hội Đảng

Tổng duyệt dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng XIII

Tổng duyệt dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng XIII

Tổng duyệt phương án dẫn đoàn Đại hội Đảng XIII

Lãnh đạo Bộ Công an kiểm tra công tác đảm bảo ATGT phục vụ Đại hội Đảng

Lãnh đạo Bộ Công an kiểm tra công tác đảm bảo ATGT phục vụ Đại hội Đảng

Kiểm tra, gắn biển cho 109 xe phục Đại hội Đảng thứ XIII

Kiểm tra, gắn biển cho 109 xe phục Đại hội Đảng thứ XIII

Dàn xe phục vụ Đại hội Đảng được gắn biển số mới

Dàn xe phục vụ Đại hội Đảng được gắn biển số mới