Tượng Phật ngồi 73 m tại Bình Phước

Tượng Phật ngồi 73 m tại Bình Phước

Khởi công xây dựng từ 5/1/2017 (8/12 Âm lịch 2016), chùa Phật Quốc Vạn Thành là khu liên hợp rộng 117.726...
Tu viện Huệ Quang tổ chức lễ rót đồng đúc tôn tượng Đức Phật

Tu viện Huệ Quang tổ chức lễ rót đồng đúc tôn tượng Đức Phật