Công tác nhân sự Đại hội XIII được chuẩn bị chặt chẽ, dân chủ

Công tác nhân sự Đại hội XIII được chuẩn bị chặt chẽ, dân chủ

Một trong những nội dung được nhiều phóng viên báo đài trong nước và quốc tế đặt câu hỏi quan tâm tại cuộc...
Công tác nhân sự Đại hội XIII được chuẩn bị bài bản, 'làm đến đâu chắc đến đó'

Công tác nhân sự Đại hội XIII được chuẩn bị bài bản, 'làm đến đâu chắc đến đó'

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 200 người

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có 200 người

Trung ương đã xem xét thận trọng, thống nhất cao về nhân sự trình Đại hội XIII

Trung ương đã xem xét thận trọng, thống nhất cao về nhân sự trình Đại hội XIII

Công tác nhân sự Đại hội XIII: Bài bản, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó

Công tác nhân sự Đại hội XIII: Bài bản, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó

Công tác nhân sự được chuẩn bị bài bản, thận trọng, chặt chẽ

Công tác nhân sự được chuẩn bị bài bản, thận trọng, chặt chẽ

Bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII có số dư 10 - 15%

Bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII có số dư 10 - 15%

Sửa điều lệ Đảng hay không, do Đại hội XIII quyết định

Sửa điều lệ Đảng hay không, do Đại hội XIII quyết định

Ủy viên Trung ương khóa XIII dưới 50 tuổi chiếm 15%

Ủy viên Trung ương khóa XIII dưới 50 tuổi chiếm 15%

'Sẽ thông báo danh sách trường hợp đặc biệt vào thời điểm thích hợp'

'Sẽ thông báo danh sách trường hợp đặc biệt vào thời điểm thích hợp'

Sẽ thông báo danh sách đề cử lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào thời điểm thích hợp

Sẽ thông báo danh sách đề cử lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào thời điểm thích hợp

Tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

Tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

Kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương

Kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương

Chuẩn bị nhân sự Đại hội được tiến hành bài bản, khách quan

Chuẩn bị nhân sự Đại hội được tiến hành bài bản, khách quan

Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn nhân sự BCH Trung ương Đảng

Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn nhân sự BCH Trung ương Đảng

T.Ư thống nhất cao về một số nhân sự thuộc 'trường hợp đặc biệt'

T.Ư thống nhất cao về một số nhân sự thuộc 'trường hợp đặc biệt'

Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những người tinh hoa của đất nước

Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những người tinh hoa của đất nước

Quy trình nhân sự bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch

Trung ương thống nhất cao lựa chọn một số nhân sự thuộc trường hợp 'đặc biệt'

Trung ương thống nhất cao lựa chọn một số nhân sự thuộc trường hợp 'đặc biệt'

Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII: Quy định rõ hơn trách nhiệm của người đề cử

Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII: Quy định rõ hơn trách nhiệm của người đề cử

Đại hội XIII: Đại biểu cao tuổi nhất 76 tuổi, thấp tuổi nhất 33 tuổi

Đại hội XIII: Đại biểu cao tuổi nhất 76 tuổi, thấp tuổi nhất 33 tuổi

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 người

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 người