Phòng Bầu dục - Trái tim và bộ não của Nhà Trắng qua các thời đại

Phòng Bầu dục - Trái tim và bộ não của Nhà Trắng qua các thời đại

Tại mỗi thời điểm khác nhau trong lịch sử, Nhà Trắng được biết đến với nhiều tên gọi như 'Dinh Tổng thống',...
Phòng Bầu dục thay đổi thế nào mỗi khi có tổng thống mới?

Phòng Bầu dục thay đổi thế nào mỗi khi có tổng thống mới?

Phòng Bầu dục của Nhà Trắng qua các đời Tổng thống Mỹ

Phòng Bầu dục của Nhà Trắng qua các đời Tổng thống Mỹ

Ấn tượng Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng qua các đời Tổng thống Mỹ

Ấn tượng Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng qua các đời Tổng thống Mỹ

Phòng Bầu dục qua các đời tổng thống Mỹ

Phòng Bầu dục qua các đời tổng thống Mỹ

Bên trong Phòng Bầu dục của ông Joe Biden

Bên trong Phòng Bầu dục của ông Joe Biden

Toàn cảnh phòng bầu dục của ông Biden, thông điệp ngầm gửi qua cách bài trí

Tổng thống Biden loại bỏ nút gọi đồ uống của ông Trump

Tổng thống Biden loại bỏ nút gọi đồ uống của ông Trump

Tổng thống Biden loại bỏ nút gọi nước ngọt của ông Trump trên bàn làm việc

Tổng thống Biden loại bỏ nút gọi nước ngọt của ông Trump trên bàn làm việc

Vừa nhậm chức, ông Biden đã loại bỏ ngay nút bấm này trên bàn làm việc của ông Trump

Vừa nhậm chức, ông Biden đã loại bỏ ngay nút bấm này trên bàn làm việc của ông Trump

Tổng thống Biden gỡ bỏ cái nút đỏ bí ẩn trên bàn làm việc ở Nhà Trắng, đó là nút gì vậy?

Tổng thống Biden gỡ bỏ cái nút đỏ bí ẩn trên bàn làm việc ở Nhà Trắng, đó là nút gì vậy?

Ẩn ý của ông Biden trong bài trí lại phòng Bầu dục

Phòng bầu dục của ông Biden có gì khác so với thời ông Trump?

Cách bài trí phòng Bầu Dục tiết lộ phong cách làm việc của ông Biden

Cách bài trí phòng Bầu Dục tiết lộ phong cách làm việc của ông Biden

Phòng Bầu dục được bài trí lại để chào đón ông Joe Biden

Phòng Bầu dục được bài trí lại để chào đón ông Joe Biden

Bên trong Phòng Bầu dục thời Tổng thống Biden

Bên trong Phòng Bầu dục thời Tổng thống Biden