Cảnh sắc khác lạ trong ảnh chụp hồng ngoại

Cảnh sắc khác lạ trong ảnh chụp hồng ngoại

Dưới đây là những tác phẩm ấn tượng từ cuộc thi ảnh Life in Another Light 2020, mang đến cái nhìn mới lạ về...
Cảnh sắc khác lạ trong ảnh chụp hồng ngoại

Cảnh sắc khác lạ trong ảnh chụp hồng ngoại